Jarmark odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i restrykcjami sanitarnymi –  dezynfekcja, dystans, maseczki. W strefie gastronomicznej zachowana będzie odległość 2 metrów między stołami, które na bieżąco będą dezynfekowane. Personel i wystawcy wyposażeni zostaną płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe i maseczki. Teren Jarmarku zostanie oznakowany i zabezpieczony w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Przy każdym z wjazdów na teren Jarmarku znajdować się będą betonowe zabezpieczenia antyterrorystyczne. 
Zapraszamy do zapoznania się w infografiką dt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.