Postaci trębaczy i werblisty pojawiające się na jarmarkowej grafice wzorowane są na muzykach gdańskiego zespołu Tubicinatores Gedanenses. Artyści grający na kopiach instrumentów historycznych - trąbkach i kotłach swoją działalnością przybliżają wspaniałą gdańską tradycję muzyczną Turmmusik, czyli koncertowanie z wież.
 Z historycznych dokumentów dowiadujemy się, że Regulamin Dworu Artusa z 1421 r. mówi wyraźnie o zatrudnieniu dwóch par muzyków: 2 piszczków (Pfeiffer) i 2 trębaczy (Trompeter). Byli to zaprzysiężeni strażnicy miejscy zrzeszeni w cechu o nazwie Turmpfeiferdienst (urząd piszczków miejskich). Grali oni na wieżach kościoła NMP i św. Katarzyny. W końcu XVI wieku doszedł trzeci grający na wieży kościoła św. Jana. Ich obowiązkiem było ostrzeganie, witanie fanfarami dostojnych gości i ogłaszanie godzin zamknięcia bram miasta.
Ich proste sygnały (Turmblasen) przekształciły się szybko w bardziej kunsztowną muzykę (Turmmusik). Na początku XVI wieku spotykamy pierwszą informację o przyjęciu na miejską służbę czterech muzyków występujących dotychczas w Dworze Artusa. Zadaniem ich było spełnianie funkcji heroldów i towarzyszenie poselstwom, a także odtrąbianie edyktów
i postanowień Rady Miejskiej. Uczestniczyli również jako Feldtrompetern (trębacze polowi)
w wyprawach wojennych. Ponadto od połowy XVI wieku obowiązywał ich udział
w nabożeństwach w kościele NMP oraz gra na wieży ratuszowej dwa razy dziennie z wyjątkiem piątku, od Świąt Wielkanocnych do św. Marcina (11.11). Od połowy XVI wieku poza graniem na wieży strażnicy sprawowali muzyczną służbę na chórze kościelnym.
 Tubicinatores Gedanenses to jedyna systematycznie działająca grupa muzyczna tego typu
w Polsce. Muzycy kontynuują gdańską tradycję Turmmusik (koncertowanie z wież), grają podczas rekonstrukcji bitewnych (Feldtrompeter) oraz w czasie uroczystości miejskich
(m.in. Jarmark Św. Dominika, Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku)

Zespół tworzą:
Paweł Hulisz
Piotr Kowalkowski
Emil Miszk 
Paweł Szewczyk