PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest kluczowym elementem infrastrukturalnym (linia kolejowa nr 250) i komunikacyjnym transportu publicznego w Trójmiejskiej Metropolii, zapewniając swobodę i pewność ekologicznego podróżowania mieszkańcom i turystom. Zbliżając miasta, dzielnice i ludzi, dajemy użytkownikom naszych usług zadowolenie, które jest źródłem naszego sukcesu i motywacją do doskonalenia organizacji Spółki.