Szanowni Państwo! Wystawcy Jarmarku!

Informujemy, że wszystkie domki na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022 zostały sprzedane. Zapraszamy na Jarmark od 18 listopada do 23 grudnia 2022. Poniżej informacje porządkowe. 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku odbędzie się od 18 listopada 2022 (piątek) do 23 grudnia 2022
NOWE OTWARCIE!  Jarmark Bożonarodzeniowy w Zbrojowni Sztuki od 02 do 23 grudnia 2022   

Godziny otwarcia Jarmarku: niedziela – czwartek 12.00-20.00
                                                 piątek - sobota           12.00-21.00

prosimy o bezwzględne przestrzeganie godzin otwarcia stoisk

WEJŚCIE  WYSTAWCÓW - KONTENER SERWISOWY NA TARGU WĘGLOWYM – odbiór identyfikatorów, kart  wjazdowych oraz kubeczków papierowych i ceramicznych
Czynne w godzinach :
16 listopada (środa)      - godz. 12.00 - 18.00
17 listopada (czwartek) - godz. 10.00 - 18.00
18 listopada  (piątek)    - godz.  08.00 - 16.00

Wejście Wystawców do Zbrojowni:
01 grudnia ( czwartek) – godz. 10.00 - 18.00
02 grudnia (piątek)      – godz.  08:00 – 16:00

KONTAKTY DLA WYSTAWCÓW  – kontakt telefoniczny ( czynny od 16.11.2022):
SERWIS TECHNICZNY – awarie, usterki techniczne
UWAGA NOWOŚĆ!!! Wystawcy samodzielnie zgłaszają usterki w systemie www.serwis.bozonarodzeniowy.pl
czynnym od 16.11.2022 (system dostępny również na urządzeniach  mobilnych).
Dostępy do systemu wyślemy e-mailem z adresu serwis@mtgsa.com.pl do 16.11.2022

W pierwszej kolejności realizowane będą zgłoszenia zrobione w systemie (poprzez w/w stronę).
W wyjątkowych sytuacjach kontakt serwisu technicznego: nr tel. 697 057 303

ZESPÓŁ JARMARKU – finanse i rozliczenia
ZGŁOSZENIA TYLKO TELEFONICZNE: nr tel. 697 057 304

DOMAWIANIE KUBKÓW, BUTLI Z WODĄ – DROGĄ EMAIL NA ADRES: biuro.jarmarku@mtgsa.com.pl

PUNKT WYDAWANIA KUBKÓW
czynny 2 razy w tygodniu: poniedziałki i piątki w godzinach 11.00 – 14.00 ( w kontenerze serwisowym na Targu Węglowym)

INFORMACJE DODATKOWE
Regulamin i szczegółowe przepisy porządkowe znajdują się na stronie www.bozonarodzeniowy.pl w zakładce wystawcy – prosimy o zapoznanie się.
Poniżej wybrane, najważniejsze informacje

1. Uczestnik Jarmarku wynajmujący stoisko zobowiązany jest do wpłaty kaucji w systemie Blue Media.  Wpłata kaucji musi być dokonana przed rozpoczęciem zagospodarowywania stoiska przez Uczestnika.
2. Uczestnik Jarmarku dokonuje objęcia miejsca handlowego samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za nie od chwili jego udostępnienia. W przypadku zastrzeżeń co do stanu technicznego lub estetycznego miejsca
       handlowego Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora tj. najpóźniej w ciągu 24h od chwili objęcia miejsca handlowego pod rygorem utraty możliwości późniejszego zgłaszania
       uwag i przyjęcia infrastruktury bez zastrzeżeń. Zgłoszenia (i ewentualne zdjęcia) należy dokonywać na adres biuro.jarmarku@mtgsa.com.pl
3. Zaopatrzenie stoisk w czasie Jarmarku możliwe jest wyłącznie przed godz. 11.30 i po godz. 20.00 ( pt-sb po 21) na podstawie wydanej przez Organizatora karty wjazdu na teren Jarmarku.
W przypadku stoisk na Dziedzińcu Forum możliwy dojazd tylko do szlabanu na ul. Targ Rakowy.
4. Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów, pod rygorem naliczania kar umownych.
5. W przypadku stoisk gastronomicznych i spożywczych prosimy o zabezpieczenie podłogi przed zniszczeniem (np. linoleum).
6. Użytkownikom domków przypominamy o konieczności wyposażenia stoiska w gaśnicę (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż.)
oraz w przypadku kramów w Zbrojowni prosimy o zaopatrzenie się w kłódkę do skrzyni.
7. Domki wyposażone są w alarmy i kłódki Organizatora.
8. Uczestnicy zobowiązani są do świątecznej aranżacji stoisk.
9. Uczestnikom bezwzględnie zabrania się umieszczania w (i) na domkach banerów oraz reklam z tworzyw sztucznych
10. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o gaszenie świateł oraz wyłączanie urządzeń grzewczych przed opuszczeniem stoiska.
11. Przypominamy, że na terenie Jarmarku nie ma kasy.
Informacje o wartości zamówienia i dokonanych wpłatach znajdą Państwo po zalogowaniu się na indywidualne konto na stronie www.bozonarodzeniowy.pl
12. Obowiązuje zakaz sprzedaży produktów do bezpośredniej konsumpcji poza Strefą Food Court i innymi strefami wyznaczonymi przez Organizatora
13. Uczestnik Jarmarku Bożonarodzeniowego zobowiązany jest do prowadzenia:
działalności handlowej od niedzieli do czwartku w godz.12.00 – 20.00
działalności handlowej od piątku do soboty w godz. 12.00– 21.00

WAŻNE INFORMACJE DLA STREFY GASTRONOMICZNEJ:
Sprzedaż alkoholu dopuszczona jest wyłącznie do 18% zawartości alkoholu i po uzyskaniu zgody Organizatora (czyli MTG) oraz właściwych urzędów. Sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu dopuszczalna jest
wyłącznie w strefie gastronomicznej, wyłącznie przez punkty, które zgłosiły taką sprzedaż organizatorowi.
Wystawcy, którzy zgłosili sprzedaż wina grzanego zobowiązani są do sprzedaży wina grzanego własnej receptury oraz posiadania w ofercie wina grzanego bezalkoholowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości sprzedaży alkoholu.

Wystawca strefy gastronomicznej jest zobligowany do sprzedaży produktów wyłącznie w naczyniach papierowych dołączając sztućce drewniane. W przypadku kubków (papierowych oraz ceramicznych) Wystawca
zobligowany jest do ich zakupu u Organizatora. Niedostosowanie się skutkować będzie nałożeniem kar finansowych zgodnie z Regulaminem.

NOWOŚC!!! Raporty z kas fiskalnych – dostarczenie poprzez samodzielne uzupełnienie swojego zgłoszenia w systemie rejestracji zgłoszeń – szczegółowe instrukcje doślemy w odrębnej komunikacji

DOMAWIANIE KUBKÓW, BUTLI Z WODĄ, SERWETEK – WYŁĄCZNIE DROGĄ EMAIL NA ADRES: biuro.jarmarku@mtgsa.com.pl
Wystawców strefy gastronomicznej, którzy nie dostarczyli jeszcze do Biura MTG Oświadczenia z nr kas fiskalnych oraz pełnego cennika sprzedawanych produktów prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentów.

PRZYPOMINAMY O WYŁĄCZNOŚCI PRODUKTOWEJ:
Sprzedaż piwa - zgodnie z Regulaminem uczestnik prowadzący działalność obejmującą sprzedaż piwa zobowiązany jest do wyłącznej sprzedaży produktów Sponsora Jarmarku tj. grupy Carlsberg
oraz do nieeksponowania towarów innych producentów piwa. Prosimy o bezpośredni kontakt z dystrybutorem pod nr +48 609 827 237, który dostarczy piwo oraz wyposaży stoiska w niezbędny do sprzedaży piwa sprzęt.
 
 
REJESTRACJA / LOGOWANIE – jeśli jesteś naszym stałym Wystawcązaloguj się do istniejącego konta i wypełnij zgłoszenie
lub
– jeśli pierwszy raz chcesz spróbować swoich sił na Jarmarku zarejestruj się (dotyczy zarówno firm jak i osób fizycznych – artystów) i wypełnij zgłoszenie.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
• REZERWACJA_PIERWSZENSTWA_ZLOZENIA_OFERTY_NA_JB_2023_(pdf)

Regulamin MTG SA dla Uczestników Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 (pdf)
Przepisy Porządkowe dla Uczestników Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 (pdf)
Regulamin przyjęcia oferty handlowej Uczestnika Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 w Gdańsku (pdf)
Regulamin rezerwacji pierwszeństwa złożenia oferty do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022 w Gdańsku (pdf)
Warunki Uczestnictwa w Strefie Gastronomicznej dla Uczestników  Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 (pdf) 
• Klauzula informacyjna RODO (wkrótce)
Cennik JB 2022 (pdf)
• Informacje porzadkowe Jarmark Bozonarodzeniowy 2022 (pdf)
• Mapa Jarmark Bozonarodzeniowy

 
Szanowni Państwo,
Znajdują się Państwo na stronie elektronicznej rejestracji Wystawców Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 18.11 – 23.12.2022. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami.
Wszystkie operacje związane z przyznaniem stoiska, potwierdzeniem uczestnictwa, zamówieniem wyposażenia będą realizowane wyłączenie on-line. 
Uczestnicy  Jarmarku mogą wynajmować stoiska na różnych zasadach w zależności od asortymentu i rodzaju działalności: 
1. Strefa gastronomiczna (stoiska oferujące produkty przeznaczone do konsumpcji na miejscu – napoje, potrawy, przekąski):
Warunkiem koniecznym do wypełnienia zgłoszenia jest opis asortymentu potwierdzony zdjęciami oraz załączenie menu. 
Lokalizacja – Targ Węglowy, ul. Bogusławskiego, ul. Tkacka w dniach 18.11-23.12.2022:
OFERTA:

– drewniany domek ok. 6m2 lub ok. 8m2 
– usługi dodatkowe według potrzeb ustalane indywidualnie z klientem (prąd/dystrybutor wody)
ZASADY PŁATNOŚCI: 
– 100% opłaty eksploatacyjnej (wraz z usługami dodatkowymi) w ciągu 4 dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa, 
– rozliczenie na zasadach czynszu obrotowego (10% przychodu netto kontrahenta plus należny podatek VAT)
– opłata za zużycie prądu wg licznika
- kaucja
 
2. Strefa rzemiosła i artystów, strefa z art. spożywczymi
Warunkiem koniecznym do wypełnienia zgłoszenia jest opis asortymentu potwierdzony zdjęciami (trzy zdjęcia o pojemności nie większej niż 1Mb/ zdjęcie).
Lokalizacja – Targ Węglowy, ul. Bogusławskiego, ul. Tkacka w dniach 18.11-23.12.2022:
OFERTA:

– drewniany domek ok. 6m2 lub ok. 8m2 ( z obligatoryjnym doprowadzeniem prądu do 3 kW)
– kaucja
ZASADY PŁATNOŚCI: 
– 100% opłaty eksploatacyjnej (wraz z usługami dodatkowymi) w ciągu 4 dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa, 
– kaucja

3. Zbrojownia Sztuki i Rękodzieła w dniach 2-23.12.2022 
Strefa dla Artystów i Rękodzielników. Do udziału zapraszamy artystów z dyplomami uczelni i szkół artystycznych. Akceptowany asortyment to: grafika, malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa, unikatowa odzież, ceramika, zabawki wykonane ręcznie, dekoracje świąteczne.
Zgłoszenia powinny zawierać m.in.:
– określenia rodzaju asortymentu
– zdjęcia i opis oferowanego asortymentu
– certyfikaty i nagrody (opcjonalnie)
Lokalizacja – Wielka Zbrojownia
OFERTA:

– altana Organizatora 9m2 (3m x 3m) lub ½ altany 
– kram Organizatora (2m2)
ZASADY PŁATNOŚCI: 
– 100% opłaty eksploatacyjnej (wraz z usługami dodatkowymi) w ciągu 4 dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa, 

Prawo Pierwszeństwa złożenia oferty do udziału przysługuje Wystawcom ubiegłorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego, którzy wpłacili opłatę rezerwacyjną w 2021 roku.
Zgłoszenia NOWYCH WYSTAWCÓW będą rozpatrywane w drugiej kolejności. O przyjęciu zgłoszenia i przydziale miejsca decyduje rodzaj asortymentu, oryginalność oferty oraz dostępność powierzchni i infrastruktury.  

Decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika podejmuje Komisja Weryfikacyjna zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie przyjęcia oferty handlowej.   
Organizator przydzieli infrastrukturę w konkretnej lokalizacji zgodnej z zakresem tematycznym danej strefy i w miarę możliwości zgodnej z życzeniami klienta.
 
Zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przez Wystawcę zaproponowanej lokalizacji.
UWAGA! MTG SA zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych i technicznych, a także prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn.

NOWOŚCI: na stronie dostępny jest Poradnik dla wystawców

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem email: biuro.jarmarku@mtgsa.com.pl
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznym Jarmarku.

Zespół Organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego